Уеб програмиране

Уеб програмиране

Уеб приложения, уеб базирани системи, специфични custom модули, приложения за мобилни устройства, приложения за Facebook, приложно-програмен интерфейс /API/, Html5 и Javascript програмиране

SEO

SEO и дигитален маркетинг

SEO оптимизация, онлайн репутация, PR кампании, интернет маркетинг, интернет реклама, Facebook приложения и игри, изработка и поддръжка на Фейсбук страници, социални мрежи

Цени и срокове за клиенти без договор за обслужване

 

Ако не е уговорено друго, цените и сроковете за заплащане за web услуги са следните:

 

1. Цени за почасов труд за клиенти без сключен договор за услуги:

- Цена за отстраняване на технически проблеми:

35 лева за първи час, 30 лева за всеки следващ

200 лева за цял ден

 

- Цена за промяна на информация в сайта / текст, изображения, видео, менюта /

30 лева за първи час, 25 лева за всеки следващ

160 лева за цял ден

 

- Цена за изготвяне на дизайн, структурни промени, промяна на информация, стилизиране, консултиране:

35 лева за първи час, 30 лева за всеки следващ

200 лева за цял ден

 

- Цена за програмиране:

цените започват от 40 лева на час

 

- Цена за изработка на флаш, java script, html5 анимации и мултимедия:

цените започват от 35 лева на час

 

2. Начин на плащане: капарира се определена прогнозна сума и се извършват услуги до изчерпване на сумата 

 

Забележка:

Цените са без включен ДДС

За започнат час се приемат изработени повече от 10 мин.

За "Цял ден" се приема 8-часов работен ден.