Web Design

Уеб дизайн

Web дизайн, изработка на сайт, изработка на онлайн магазин, изработка на фирмен сайт, изработка на корпоративен сайт, редизайн, поддръжка на уеб сайт, Wordpress сайт, лого дизайн, корпоративна идентичност

Уеб програмиране

Уеб програмиране

Уеб приложения, уеб базирани системи, специфични custom модули, приложения за мобилни устройства, приложения за Facebook, приложно-програмен интерфейс /API/, Html5 и Javascript програмиране

SEO

SEO и дигитален маркетинг

SEO оптимизация, онлайн репутация, PR кампании, интернет маркетинг, интернет реклама, Facebook приложения и игри, изработка и поддръжка на Фейсбук страници, социални мрежи

Цени и срокове за клиенти без договор за обслужване

 

Ако не е уговорено друго, цените и сроковете за заплащане за web услуги са следните:

 

1. Цени за почасов труд за клиенти без сключен договор за услуги:

- Цена за отстраняване на технически проблеми:

35 лева за първи час, 30 лева за всеки следващ

200 лева за цял ден

 

- Цена за промяна на информация в сайта / текст, изображения, видео, менюта /

30 лева за първи час, 25 лева за всеки следващ

160 лева за цял ден

 

- Цена за изготвяне на дизайн, структурни промени, промяна на информация, стилизиране, консултиране:

35 лева за първи час, 30 лева за всеки следващ

200 лева за цял ден

 

- Цена за програмиране:

цените започват от 40 лева на час

 

- Цена за изработка на флаш, java script, html5 анимации и мултимедия:

цените започват от 35 лева на час

 

2. Начин на плащане: капарира се определена прогнозна сума и се извършват услуги до изчерпване на сумата 

 

Забележка:

Цените са без включен ДДС

За започнат час се приемат изработени повече от 10 мин.

За "Цял ден" се приема 8-часов работен ден.