Уеб програмиране

Уеб програмиране

Уеб приложения, уеб базирани системи, специфични custom модули, приложения за мобилни устройства, приложения за Facebook, приложно-програмен интерфейс /API/, Html5 и Javascript програмиране

SEO

SEO и дигитален маркетинг

SEO оптимизация, онлайн репутация, PR кампании, интернет маркетинг, интернет реклама, Facebook приложения и игри, изработка и поддръжка на Фейсбук страници, социални мрежи

Проект SEO оптимизация на уеб-сайта на Софарма

 

Проект за SEO оптимизация на уеб-сайта на Софарма с обхват: Западноевропейски държави, Източноевропейски държави, САЩ, Канада и Бразилия, Русия, Бивши Съветски репиблики, Турция и Индия

Постигнати резултати към 28 юли 2014 г.:

Западноевропейски държави: 13 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Източноевропейски държави: 13 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

САЩ – Постигнат изключителен резултат: 20 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Канада и Бразилия: 13 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Русия: 9 ключови израза на локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Бивши Съветски репиблики: 9 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Турция: 5 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Индия: 5 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google